Janosik Wiśniewski – oświadczenie RAŚ Opole

Opole, 23.11.2015 r

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 Gratulujemy iście janosikowej koncepcji powiększenia Opola!

Jak zapisano w ustawie o samorządzie gminnym: ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Jak rozumiemy czytając NTO z 20.11 br. pomimo, że nie należy to do Pana kompetencji, chętnie zagrabiłby Pan majątek wypracowany przez sąsiednie gminy.

Już przed wyborami samorządowymi ostrzegaliśmy, że bez zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez ich finansowanie również podatkiem VAT, nie będzie można realizować inwestycji oraz finansować potrzeb bieżących.

Zresztą podobne wnioski wynikają z materiałów będących podstawą Regionalnego Programu Operacyjnego na 2014-2020. Depopulacja wpływa trwale na spadek dochodów z PIT w całym województwie, nie tylko w Opolu. Szkoda, że jedną bezmyślną inicjatywą zburzył Pan zaufanie sąsiednich gmin, tworzących z Opolem Aglomerację.

Po co chodnik na wiosce, jak nie mamy w stolicy województwa pieniędzy nawet na szpilkostradę! Takie przemyślenia wyniósł Pan chyba z ostatnich konsultacji w dzielnicach?

Cytując ww. wywiad „Opole rozwijało się przez ostatnie sto lat, teraz się zwija. Nie chcę być prezydentem, który biernie na to patrzy” – prosimy więc zmobilizować do pracy swoich urzędników, aby znaleźli sposób spięcia budżetu zapewniający m.in. budowę obwodnicy lub trasy średnicowej, mostów, remont hali sportowej i innych deklarowanych pomysłów.

Życząc aktywnej realizacji obietnic wyborczych, bez konieczności rabunku sąsiednich gmin, pozostajemy z wyrazami szacunku


Zarząd Ruchu Autonomii Śląska Region Opolski

Opolskie Janosiki

Opolskie Janosiki

Start kampanii KW RAŚ w woj. opolskim

logoRAS.jpgW dniu 21 października KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA oficjalnie otwarł kampanię samorządowa w woj. opolskim.

Na start kampanii wybrano Osowiec w gm. Turawa, aby pokazać że wybory samorządowe w woj. opolskim nie kończą się na stolicy regionu, w której to kandydaci coraz ostrzej siebie wzajemnie atakują, zamiast przedstawiać wizję rozwiązania najważniejszych problemów. Wybór Osowca w gm. Turawa nie był przypadkowy. W 2006 roku, kiedy RAŚ dopiero rozpoczynał działalność w woj. opolskim i w wyborach do sejmiku woj. opolskiego osiągnął tylko 1,46%, to w gminie Turawa wynik ten wynosił aż 19,90% a w samym Osowcu 23,28%, mimo iż Osowiec jest miejscowością z największym udziałem osób napływowych na terenie tej gminy. Pokazuje to, że wizja Ruchu Autonomii Śląska jest akceptowalna przez wszystkich mieszkańców regionu, jeśli się ją w sposób merytoryczny i spokojny przedstawi.

Stąd też przekonanie Ruchu Autonomii Śląska o sukcesie w tegorocznych wyborach, gdyż w ciągu minionych 4 lat zorganizowano dziesiątki spotkań otwartych na terenie całego województwa, gdzie spokojnie przedstawiano swoje racje.

Efektem tej pracy są listy wyborcze, które najpełniej oddają charakter etniczny woj. opolskiego, gdyż wspólnie startują z nich Ślązacy, Polacy i Niemcy, gdyż spoiwem łączącym jest region, dla którego chcą działać, oraz autonomia, jako zasada efektywnego zarządzania państwem. Ruch Autonomii Śląska nie potrzebuje mówić o wielokulturowości, ponieważ jest najlepszym przykładem stosowania jej w praktyce.

Stąd też pierwszy spot wyborczy:

Przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska pokazali też wzrost poparcia dla Ruchu Autonomii Śląska. O ile w 2006 do sejmiku otrzymano tylko 1,46% głosów, to od 2010 we wszystkich wyborach przekraczano już próg wyborczy: w 2010 do Rady Powiatu Opolskiego uzyskano 5,27%, a w 2011 w wyborach do senatu Marek Czaja uzyskał 7,06% głosów.

W tych wyborach zgłoszono już 148 kandydatów, czyli czterokrotnie więcej niż w ostatnich wyborach samorządowych, w tym największą niepartyjną listę sejmikową z 51 kandydatami we wszystkich 5 okręgach.

Następnie liderzy sejmikowi przedstawili kandydatów w swoich okręgach, startujących z listy nr 11:

Piotr Długosz w okręgu opolskim zwrócił uwagę, że lista jest równomiernie zbudowana, bo znajduje się na niej 4 kandydatów z Opola (w tym na drugiej pozycji Dariusz Ebisch oraz długoletni hydrolog wojewódzki Stanisław Staniszewski) oraz przedstawiciele większości gmin powiatu ziemskiego. Startują z niej m.in. dwaj pracownicy naukowi, właściciele prywatnych firm jak i osoby jeszcze studiujące.

Marek Czaja przedstawił kandydatów w okręgu drugim, z którego startują zarówno osoby z pow. oleskiego jak i namysłowskiego, w tym m.in. Regina Podpora, która w latach 1994-1998 była radną sejmiku samorządowego woj. opolskiego, a za swa pracę społeczną otrzymała szereg odznaczeń krajowych i wojewódzkich. Na liście można znaleźć także osoby prowadzące własne firmy, czy pracujące czasowo poza granicami kraju.

Robert Słota opowiedział o kandydatach z okręgu numer 3, gdzie startują osoby z pow. strzeleckiego i kędzierzyńskiego, a wśród nich Dorota Łakis, była dyrektor Szkoły Specjalnej w Strzelcach Opolskich, czy wielu lokalnych liderów jak Damian Simon, Mariusz Wiecha czy Gerard Marondel.

W okręgu numer 4 Mirosław Patoła zwrócił uwagę m.in. na Ewę Marzec, obecną radną sejmiku województwa opolskiego, czy Patryka Rogoscha działającego na rzecz zaprzestania stawiania wiatraków w przypadkowych miejscach.

W ostatnim okręgu Bernard Teichmann scharakteryzował m.in. Andrzeja Bobkiewicza z Opola i Sebastiana Bednarczyka z gm. Grodków, którzy dopełniają listy sejmikowe.

Następnie przedstawiono listy powiatowe w Strzelcach Opolskich, Krapkowicach i pow. opolskim oraz kandydatów na burmistrza Krapkowic i wójta gminy Cisek.

Ostatnim punktem było przedstawienie programu wyborczego, który zaprezentował Mirosław Patoła, który można zawrzeć w słowach: Po prostu samorząd, streszczony w następujących punktach:

Aktywny obywatel  – chcemy zaproponować szereg rozwiązań zachęcających mieszkańców do decydowania o sprawach miejscowości w której mieszkają przez m.in. budżet obywatelski i wiążące referenda nad sprawami lokalnymi.

Łatwy start, stabilny rozwój, pierwszy milion – budowa w każdej gminie systemu ułatwiającego tworzenie mikroprzedsiębiorstw i ich wspomaganie w pierwszych 2-ch latach działalności oraz program zachęt do rozwoju przedsiębiorczości i realizacji projektów ponad lokalnych po 2 roku działania.

Infrastruktura i innowacje - należy promować firmy o wysokim potencjale innowacyjności, to będzie gwarantować zatrzymanie wykształconych i wyspecjalizowanych osób w regionie i przekładać się będzie w krótkiej perspektywie na jej rozwój.

Wkład na rozwój –  chcemy zaproponować gminom proste rozwiązania, dzięki którym mogą pozyskać kapitał na wkład własny do inwestycji rozwojowych, w tym finansowanych z dotacji UE.

Podsumowaniem tego jest kolejny spot wyborczy:

Śląskie kalendarium – maj

URODZILI SIĘ:
22.V.1733 – Jan Józef Bernard Kauschke (zm. 1807) twórca etnografii śląskiej;
7.V.1760 – Johann Gottlob Worbs (zm. 12.XI.1833) duchowny ewangielicki, historyk;
9.V.1790 – Alozy Ficek (zm. 18.II.1862) ksiądz, działacz społeczny wydawca, twórca bractw trzeźwości;
29.V.1807 – Chrystian Schemmel (zm. 28.III.1862) nauczyciel, wydaca, redaktor, burmistrz Pszczyny;
5.V.1833 – Ferdinand von Richthofen (zm. 6.X.1905) geolog, geograf;
11.V.1858 – Carl Hauptmann (zm. 4.II.1921) pisarz, brat Gerharta;
7.V.1880 – Roch Scheitza (zm. 19.VI.1959) werbista, redaktor pism katolickich na Śląsku;
Continue reading

Po pewnym kafeju

W zeszłym tygodniu spotkałem się ze znajomymi Ślązakami na kafeju u Tomka Kamuselli w Czissowej/Cisowej (dzielnica K-Koźla). Był to ostatni kafej w tym miejscu, bo Tomek sprzedaje dom i wyprowadza się na stałe do Szkocji.

Sprawdzając dzisiaj stronę Radia Opole natknąłem się na informację, że Uniwersytet Opolski spadł na 47 pozycję wśród polskich uczelni wyższych. I ponoć nie jest to źle, bo uczelni w kraju jest ponad 400…

Czy te informacje mają coś wspólnego? Może tak, a może nie. Ale czy nie dziwnym jest, że zaszczuty w woj. opolskim przez polityków naukowiec bez problemu znajduje pracę w uczelniach, które są sklasyfikowane w setce najlepszych uczelni świata (dla nie wtajemniczonych podam, że dr hab. Kamusella po skandalu wokół Glossariusza pracował na Trinity College w Dublinie – najlepszej uczelni w Irlandii, zajmuje 67 miejsce wśród uniwersytetów świata. Obecnie pracuje na University of St. Andrews w Wielkiej Brytanii – 93 miejsce na świecie), a nie znalazło się dla niego miejsce na opolskiej uczelni? Dodam, że na liście 400 najlepszych uczelni świata są tylko dwie polskie uczelnie. Gdzie na tej liście znalazłoby się UO?

Jakimi osiągnięciami mogli się wykazać ci, którzy atakowali dra Kamusellę bez próby wejścia w dyskusję naukową? Czy głównym motorem tych zachowań nie była zazdrość? Bo jak to może być, aby dr Kamusella bez szukania koneksji, a tylko dzięki swojej wiedzy i znajomości języków publikował bez problemów za granicą. I zwyciężyła zasada równania do dołu, a każdy kto się wychyla jest do odstrzału.

Przesadzam? Może.

Tylko dlaczego Śląsk, który od 68 lat w ok. 85 % leży w Polsce, ma 12 noblistów, z czego żaden nie jest obywatelem Polski? Dlaczego Ślązacy muszą opuszczać swój region żeby osiągnąć sukces?

Jak to jest, że właściciel jednego z największych koncernów europejskich pochodzi spod Opola, a nikt w Opolu o tym nie wie. Ba, jedynym miejscem w Polsce, gdzie zablokowano mu inwestycję, było właśnie woj. opolskie!

Wielu Ślązaków uważa, że są to działania celowe, aby pozbyć się nas ze Śląska i ziścić mit państwa jednolitego etnicznie. Myślę, a co najmniej mam nadzieję, że to przesadzone mniemanie. Ale faktem jest,  że pozbywając się takich ludzi jak dr hab. Kamusella, zaprzepaszcza się ten region. I nie zmienią tego działania pozorowane jak m.in. strefa demograficzna.

 

Mam nadzieję Tomku, że wybaczysz iż na szybko bez Twojej zgody podzieliłem się swymi myślami.

 

Pejter Długosz

Krasnal dla SOLIDARNEJ POLSKI

Dzisiaj RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA – Region Opole sprezentował Solidarnej Polsce krasnala ogrodowego, jako reakcję na wypowiedź Małgorzaty Wilkos, że gdyby RAŚ zamiast przekonywać do wpisywania narodowości śląskiej przekonywał, że ludzie są krasnoludkami, to tyle samo osób by pewnie taką opcję podało (wypowiedź padła w  "Loży Radiowej" Radia Opole w dniu 25 marca br.).

Piotr Długosz zaprotestował przeciwko takiemu przedmiotowemu traktowaniu Ślązaków oraz odmawianiu im prawa do suwerennych decyzji. Przypomniał także, że RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA nie nawoływał do wpisywania narodowości śląskiej, a jedynie informował o tym, że takowa możliwość istnieje. Dla potwierdzenia tego zaprezentował projekt plakatu spisowego sprzed roku. Jednocześnie przypomniał, że RAŚ na kampanię plakatową w woj. śląskim oraz radiową w woj. opolskim przeznaczył łącznie kwotę nie przekraczającą 10 tys. złotych. Zażartował również, że jeśli Solidarna Polska twierdzi, że to jedynie RAŚ wywołał efekt tylu deklaracji narodowości śląskiej, to członkowie chętnie pomogą Solidarnej Polsce wykopać się z sondażowego dołka, jeśli partia chciałaby ich zatrudnić do pomocy kampanii wizerunkowej.

Tomasz Mazur obalił także tezę, jakoby RAŚ dążył do dzielenia ludzi na Śląsku wg kategorii narodowościowej i sugerowania wpisywania  jedynie narodowości śląskiej. RAŚ zabiegał jedynie o to aby Ślązacy mieli taką możliwość oraz aby spis był prawidłowo przeprowadzony, bo został on przecież zrealizowany z podatków wszystkich obywateli. Powiedział także, że RAŚ jest organizacją stricte regionalną. Na dowód tego przytoczył przykład, że obdzwonił w poniedziałek członków zarządu opolskiego RAŚ, aby dla ciekawości przekonać się kto jaką narodowość deklarował. Okazało się, że 2 osoby zadeklarowały wyłącznie śląską, jedna śląsko-polską, jedna tylko polską, a do ostatniej rachmistrz nie dotarł.

Po części  informacyjnej przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska zanieśli do biura Solidarnej Polski krasnala ogrodowego, gdzie prezent przyjęła właśnie M. Wilkos. Pani Wilko nadal twierdziła, że RAŚ nawoływał do wpisywania narodowości śląskiej, mimo że nie ma jej w Ustawie o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych. Piotr Długosz ripostował, że RAŚ przeprowadzał akcję informacyjną o możliwości deklarowania narodowości śląskiej, natomiast powoływanie się na ustawę uznał za bezzasadne, bo idąc tropem p. Wilkos wpisywanie narodowości powinno odmówić się m.in. Amerykanom, Anglikom, Francuzom, etc, których także w ustawie nie ma.

Solidarna Polska wręczyła przedstawicielom RAŚ logo swojej partii wraz z napisem "Nowa nadzieja". 

V MARSZ AUTONOMII – zaproszenie

15 lipca wspominamy przyznanie naszemu regionowi autonomii. W sobotę 16 lipca w samo południe rozpoczniemy żółto-niebieski V Marsz Autonomii. Marsz tradycyjnie startuje z katowickiego placu Wolności.

Manifestacja przywołująca rocznicę przyznania Statutu Organicznego jest zdecydowanie największym w kraju wyrazem obywatelskiej troski o dobro własnego regionu.

 

W tym roku na uczestników wydarzenia czeka wiele atrakcji. Plac Sejmu Śląskiego (punkt docelowy Marszu) stanie się miejscem obchodów pierwszego Dnia Górnośląskiego.

Gwoździem programu będą występy artystów utożsamiających się z naszym regionem, zarówno gwiazdy naszej śląskiej sceny (Adama Kulisza), jak również młodszych obiecujących wykonawców (m.in. PomaU, Oberschlesien, 032). W przerwach między koncertami będzie występował kabaret Drzewo a gada.

Poza koncertami uczestnicy zobaczą pokazy rycerskie i futbolu amerykańskiego. Będzie można nabyć śląską odzież oraz gadżety, a także dobrze zjeść i wypić. Wstęp na I Dzień Górnośląski będzie bezpłatny!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych na wyjazd z woj. opolskiego (tel.: 691 914 601 lub ras@rasopole.org). Mamy do dyspozycji kilkanaście samochodów osobowych startujących z różnych zakątków województwa opolskiego. Jeśli ktoś wybiera się samochodem, a ma jeszcze wolne miejsca to także prosimy o zgłoszenia.
Continue reading

Wyborcze plany RAŚ w woj. opolskim

W jesiennych wyborach parlamentarnych Ruch Autonomii Śląska planuje w woj. opolskim wystawić kandydatów pod własnym szyldem. Zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego RAŚ start w wyborach ograniczy się do wystawienia kandydatów do senatu. Struktury RAŚ w woj. opolskim wyłoniły już kandydatów dla okręgu wschodniego (pow. oleski, strzelecki, kędzierzyński, krapkowicki i głubczycki) oraz centralnego (pow. opolski oraz miasto Opole). Trwają jeszcze rozmowy dotyczące wystawienia kandydata RAŚ w okręgu zachodnim (pow. kluczborski, namysłowski, brzeski, prudnicki i nyski). Oficjalne ogłoszenie kandydatów nastąpi po ich akceptacji przez władze RAŚ.

Delegaci z woj. opolskiego na KONGRES Ruchu Autonomii Śląska

W najbliższą sobotę, 5 marca, w sali SEJMU ŚLĄSKIEGO w Katowicach zbierze się kolejny Kongres RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA. Kongres RAŚ zbiera się co 4 lata i jest najwyższą władzą Ruchu. W tym roku oprócz wyboru nowych władz na kongresie mają zostać także przyjęte propozycje zmian w Konstytucji RP, propozycje projektu uchwały nadającej autonomię ziemiom górnośląskim (zarówno w woj. opolskim jak i śląskim) oraz zmiany w statucie RAŚ.

Struktury Ruchu Autonomii Śląska z woj. opolskiego będzie reprezentować 12 delegatów. Będą nimi:

1. Marek Czaja (pow. Krapkowice)

2. Damian Jenderek (pow. Kędzierzyn-Koźle)

3. Tomasz Kandziora (pow. Kędzierzyn-Koźle)

4. Genowefa Kielesińska (pow. Kędzierzyn-Koźle)

5. Mirosław Patoła (pow. Opole)

6. Justyna Nikodem (pow. Opole)

7. Piotr Długosz (pow. Opole)

8. Tomasz Mazur (pow. Opole)

9. Radosław Dubik (pow. Opole)

10. Krystian Sochor (pow. Opole)

11. Franciszek Suhs (pow. Strzelce)

12. Bernard Teichmann (pow. Nysa)

 

Wybory do Rady Powiatu Opolskiego – kandydaci z okręgu nr 6

Na koniec przedstawiamy najsilniejszą liczebnie grupę kandydatów do Rady Powiatu Opolskiego. Są to kandydaci Ruchu Autonomii Śląska w gminach Turawa, Łubniany i Murów.

Tomasz Długosz - lat 29, Kotórz Mały

 • nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu
 • trener trampkarzy Oderki Opole (w przeszłości trener m.in. drużyn młodzieżowych STAL Osowiec i Unia Murów)
 • zawodnik STALI Osowiec
 • współzałożyciel struktur Ruchu Autonomii Śląska w woj. opolskim
 • założyciel klubu skatowego RAŚ Opole
 • zainteresowania: regionalizm i sport

 

 

 

 

Andrzej Latusek – lat 38, Zakrzów Turawski

 •  przedsiębiorca
 • członek OSP
 • miłośnik historii Śląska
 • członek zarządu Regionu Opolskiego Ruchu Autonomii Śląska

 

 

 

 Justyna Nikodem – lat 20, Kolanowice

 •  Młodzieżowa Ślązaczka Roku 2004 w konkursie Radia Katowice "Po naszymu czyli po ślonsku"
 • absolwentka LO nr 5 w Opolu
 • studentka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły w Opolu
 • uczennica Policealnego Studium Zawodowego – tech. farmacji

 

 

 

Mateusz Sobczyk - lat 18, Kobylno

 •  uczeń Technikum Mechanicznego w Opolu

 

Maria Buchta – lat 21, Jełowa

 • absolwentka V LO w Opolu
 • studentka uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie
 • hobby: florystyka

 

 

Radnych Powiatowych wybieramy na żółtej karcie do głosowania. Kandydaci Ruchu Autonomii Śląska są na liście nr 14 (ostatnia lista na karcie do głosowania).